Ak Vám zakúpený produkt nevyhovuje, môžete ho do 14 kalendárnych dní od dátumu jeho prevzatia vrátiť a to bez udania dôvodu, ale budeme radi, ak dôvod uvediete. Pomôže nám to zlepšiť ponuku alebo služby.

 

Postup vrátenia produktu:

Pripravte si prosím formulár na odstúpenie od zmluvy. Formulár na odstúpenie od zmluvy zvyčajne nájdete pripnutý k faktúre. Ak sa tak náhodou nestalo, stiahnite si ho prosím - PDF formulár -, vytlačte a vyplňte. Tovar prosím starostlivo zabaľte, aby ste predišli jeho poškodeniu počas prepravy. Ideálne ho zabaľte do pôvodného obalu. Následne ho pošlite spolu s tovarom na adresu: DoklepniTo.eu, M.R.Štefánika 9, 926 01 Sereď. Odporúčame použiť ktorúkoľvek kuriérsku spoločnosť. Ak chcete využiť služby Slovenskej pošty, tak si prosím zvoľte službu Balík na adresu. Ak tovar pošlete ako list, pošta nám tovar nedoručí, ale iba uloží na pošte, kde to môže stáť až 18 dní a hrozí, že nám to nebude ani doručené, pretože nám pošta neoznámi, že máme niečo na pošte. Tovar taktiež neposielajte na dobierku, neprevezmeme ho.

  

Často kladené otázky

  

Môžem odstúpiť od kúpnej zmluvy, keď výrobok je zakúpený na IČO?

V prípade, že ste právnickou osobou či osobou, ktorá tovar objednala v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania, zákonná možnosť Odstúpenia od kúpnej zmluvy v priebehu 14 dní od nákupu sa na vás nevzťahuje.

  

Ako môžem tovar vyskúšať?

Vyskúšanie znamená sprevádzkovanie alebo vyskúšanie tovaru a primerané otestovanie všetkých funkcií alebo vlastností, ktoré má tovar spĺňať podľa jeho popisu a tak zistiť, či Vám produkt taký aký je vyhovuje. Nemôže však dôjsť k jeho opotrebovaniu alebo poškodeniu, ak chcete pri vrátení späť plnú sumu.

  

Musím tovar vrátiť v nepoškodenom obale?

Obal nie je predmetom kúpy ani súčasťou kúpenej veci. Aj napriek tomu máme právo na náhradu skutočne vynaložených nákladov spojených s vrátením tovaru. Myslite prosím na to, že napríklad krabička na opasok alebo manžetové gombíky má svoju hodnotu a teda, keď ju nepošlete, musíme kúpiť druhú, čo niečo stojí. Preto aj v zmysle § 10 ods. 4 zák. č. 102/2014 Z.z. spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, v prípade ak predávajúci zistí, že hodnota tovaru, ktorý kupujúci vrátil predávajúcemu pri odstúpení od zmluvy sa znížila nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, alebo že tovar, ktorý spotrebiteľ vrátil pri odstúpení od zmluvy, je poškodený zavinením spotrebiteľa, je predávajúci oprávnený uplatniť si po spotrebiteľovi nárok na náhradu škody.

  

Čo ak vrátim tovar nekompletný, napr. bez príslušenstva?

Aby ste pri vrátení tovaru dostali späť celú sumu zaplatenej kúpnej ceny, musí byť vrátený tovar kompletný, teda vrátane všetkého príslušenstva, ktoré bolo súčasťou predajného balenia. V prípade, že kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy a doručí predávajúcemu tovar so zníženou hodnotou, ktorý je použitý, poškodený a/alebo neúplný je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu náklady v súlade s ust. § 457 a § 458 Občianskeho zákonníka SR, ktoré vznikli v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu, nakoľko v zmysle § 10 ods. 4 zák. č. 102/2014 Z.z. spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

  

Kedy mi vrátite peniaze?

Peniaze za tovar zašleme na váš bankový účet čo najskôr, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy, nie však skôr, než dôjde k doručeniu vráteného tovaru. Náklady na vrátenie tovaru sú na strane kupujúceho.

  

Na ktorý tovar sa nevzťahuje právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy v priebehu 14 dní od nákupu?

- poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
- predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru
vyrobeného/upraveného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
- predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.

 

 

 

New Account Register

Already have an account?
Log in instead alebo Reset password